За нас

За Нас

Фирмата Лотус Дооел e веќе 30 год. присутна на македонскиот Пазар и преставува една од водечките компании за продажба на Лична Заштитна Опрема – ХТЗ Опрема .

colleagues-with-safety-equipment-working-with-blueprints
За нас

За Лотус Дооел

Секојдневната Дистрибуција и снабдувањето на нашите клиенти се одвива преку 2 магацина лоцирани во Индустрискиот дел на Велес , со постојана залиха од преку 500 артикла за заштита при работа. Поголемиот дел од Артиклите се од увозно потекло во соработка со повеќе водечки реномирани производители на Опрема за заштита при работа .

Еден дел од Опремата – Облеката и униформите се произведуваат во Македонија со висококвалитетен материјал од увозно потекло.
Големо внимание се обраќа на квалитетот на Артиклите, материјалите, и совети за Правилна Употреба на опремата. Исполнувањето на целокупните потреби околу проблематиката за ЛЗО на нашите клиенти е на прво место.

X