Политика на приватност

Политика на приватност

ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА

Во име на Лотус ДООЕЛ се обврзуваме дека ќе ја чуваме приватноста на нашите купувачи. Ги собираме само неопходните, основни податоци за купувачите/корисниците и податоците неопходни за работење и информирање на корисниците согласно со добрите деловни обичаи и со цел давање квалитетна услуга. На купувачите им даваме можност за избор вклучувајќи опција за одлука дали сакаат или не сакаат да се избришат од маилинг листата која се користи за маркетиншки кампањи. Сите податоци за корисниците/купувачите строго се чуваат и се достапни само на вработените на кои тие податоци им се неопходни за работа. Сите вработени во Лотус ДООЕЛ (и деловните партнери) се одговорни за почитување на начелата за заштита на приватноста.

При внесување на податоци за платежна картичка, доверливите информации се пренесуваат преку јавна мрежа во заштитена (криптирана) форма со употреба на SSL протоколи и PKI систем, како и моментално најсовремените критпографски технологии. Сигурноста на податоците при купувањето, го гарантира процесорот на платежни картички, НЛБ Банка, па така комплетниот процес на наплата се одвива на страниците на банката. Во ниеден момент податоците за платежната картичка не се достапни на нашиот систем.

X